งานวิ่ง “Joong กัน Run ตามรอยพ่อ” กีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2560

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเวลา 14.00-17.00 น.

ณ บริเวณถนนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียดกิจกรรม

http://op.mahidol.ac.th/orpr/newhr/welfare/sport/mahidolgames2560/

ดูรูปเพิ่มเติมจาก Facebook MUHR คลิก!!

« 1 of 6 »