ด้านการเงิน

happy money

ด้านสุขภาพกาย

happy money

  บริการตรวจสุขภาพประจำปี    ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
  บริการห้องออกกำลังกาย        ห้อง Fitness ปรับอากาศ ชั้น 3
  บริการห้องปฐมพยาบาล         มีพยาบาลประจำ ณ ห้องปรับอากาศ ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
  บริการห้องคาราโอเกะ            ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

Page views: 439