พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผลงานโครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
DSCF4072 โครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
P8264348 พิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
veg32 โครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Page views: 990